การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น

เดือนมกราคม ปี 2561

—————————–

            ปี 2561 (ม.ค.) การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น มีมูลค่า 4,694.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 24.0 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 2,018.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3) และการนำเข้ามูลค่า 2,676.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายเสียดุลการค้ามูลค่า 658.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

View Fullscreen