การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศชิลี (ม.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศชิลี

ปี 2561 (ม.ค.)

—————————–

          ปี 2561 (ม.ค.-ม.ค.) การค้าระหว่างไทยกับชิลี มีมูลค่า 133.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 68.6 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 89.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.0) และการนำเข้ามูลค่า 44.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 44.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen