การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศออสเตรเลีย (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศออสเตรเลียและการใช้สิทธิ FTA

ปี 2561 (ม.ค.-กพ.)

—————————–

          ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย มีมูลค่า 2,489.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 18.4 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 1,811.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 และนำเข้ามูลค่า 678.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 โดยที่ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 1,132.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen