การสัมมนาเรื่อง “ASEAN – Hong Kong FTA Opportunity to Explore business to China”

 

เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง “ASEAN – Hong Kong FTA Opportunity to Explore business to China”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแลนมาร์ค กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

 

 

View Fullscreen

 

View Fullscreen

 

View Fullscreen