การยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 08.52น. ทางช่อง Mono 29

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ออกรายการ ทันข่าวเช้า เรื่องการยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 08.52น. ทางช่อง Mono 29