ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 3” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

View Fullscreen