นับหนึ่ง ไทย-EAEU เดินหน้าถกความร่วมมือ ปูทางสู่การจัดทำ FTA ในอนาคต

กระทรวงพาณิชย์ ปลื้มการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย – EAEU รอบแรกประสบความสำเร็จ เผยใช้โอกาสดังกล่าวแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบายและกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน พร้อมจับมือร่างโรดแมปความร่วมมือดิจิทัลและเกษตรอัจฉริยะ ปูทางสู่การเจรจาจัดทำ FTA ในอนาคต

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยทั้งสองฝ่ายใช้โอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และศึกษานโยบายและกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องเกษตร อุตสาหกรรม ระบบศุลกากร มาตรการปกป้องทางการค้า นโยบายการแข่งขัน และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้ตกลงจัดทำโรดแมปความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ สาขาดิจิทัล และเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความสนใจรวมทั้งเป็นสาขาที่ EAEU มีศักยภาพ ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างไทยกับ EAEU หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือไทย-EAEU ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังการประชุม ยังได้พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจรัสเซียที่สนใจทำธุรกิจในไทย โดยมีสาขาที่สนใจ อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงจูงใจให้ใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าสู่อาเซียน และได้เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Skolkovo ของรัสเซีย ซึ่งมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาครบวงจรที่บ่มเพาะ Start-ups และ SMEs กว่า 2,000 ราย รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติสามารถใช้พื้นที่เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสาขาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น พลังงาน ดิจิทัล อวกาศ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ เป็นต้น ซึ่ง Skolkovo ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการและนักวิจัยไทยมาใช้พื้นที่ โดยรัสเซียจะมีมาตรการสิทธิประโยชน์ให้ นอกจากนี้ ยังได้พบหารือกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของ อุทยาน Skolkovo ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการผลิตอาหารสุขภาพด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg International Economic Forum : SPIEF) ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน  2562 ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะของผู้นำประเทศ และจัดแสดงศักยภาพของบริษัทยักษ์ใหญ่ในรัสเซียและจากทั่วโลก โดยนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมนี้ด้วย และในการเสวนาอภิปรายกลุ่มย่อยต่างๆ พบว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องบทบาทที่สูงขึ้นของปัญญาประดิษฐ์(AI) เทคโนโลยีสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไทยและ EAEU มีมูลค่าการค้ารวม 3,754.93 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยส่งออกไป EAEU มูลค่า 1,225.21 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจาก EAEU มูลค่า 2,529.74 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกว่าร้อยละ 97 ของการค้าไทย-EAEU เป็นการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย

————————————-

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10 มิถุนายน 2562