อาเซียนเตรียมรายงานความคืบหน้าอาร์เซ็ป-ประเด็นเศรษฐกิจที่ทำสำเร็จให้ผู้นำรับทราบ

“พาณิชย์”เผยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะใช้โอกาสช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ “บิ๊กตู่” ทำหน้าที่เป็นประธานครั้งแรก หารือกำหนดท่าทีร่วมของอาเซียนในการผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ปให้สำเร็จในปี 62 ก่อนรายงานความคืบหน้าให้ผู้นำ พร้อมรายงาน 5 ประเด็นเศรษฐกิจที่ทำสำเร็จแล้ว ด้านสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เตรียมเสนอแผนรับมือปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนา SMEs การอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนให้ผู้นำช่วยผลักดัน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนเป็นครั้งแรกในการประชุมระดับผู้นำ ซึ่งในส่วนของประเด็นด้านเศรษฐกิจ จะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ ในช่วงค่ำวันที่ 21 มิ.ย.2562 และช่วงเช้าของวันที่ 22 มิ.ย.2562 เพื่อหารือกำหนดท่าทีร่วมอาเซียนในการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้สำเร็จภายในปี 2562 ตามที่อาเซียนและผู้นำ RCEP ตั้งเป้าหมายไว้

“จะมีการหารือในระดับรัฐมนตรี เพื่อให้ได้ท่าทีร่วมของอาเซียนในการเจรจา RCEP และจากนั้น จะนำผลรายงานให้ผู้นำได้รับทราบ เพราะหลังจากนี้ จะมีการประชุม  RCEP ที่สำคัญอีกหลายครั้ง เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส RCEP ในปลายเดือนมิ.ย.2562 ที่เบลเบิร์น ออสเตรเลีย และปลายเดือนก.ค.2562 ที่เมืองเจิ้งโจว และการประชุมระดับรัฐมนตรี RCEP ในเดือนส.ค.2562 ที่กรุงปักกิ่ง และเดือนก.ย. และพ.ย. ที่ไทย เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาให้คืบหน้าหาข้อสรุปได้ตามเป้าหมาย”นางอรมนกล่าว

นางอรมนกล่าวว่า ยังมีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงเทพฯ คือ ผู้นำอาเซียนจะพบหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ในช่วงบ่ายวันที่ 22 มิ.ย.2562 โดยคาดว่าสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจะนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้อาเซียนเร่งดำเนินการในปี 2562 ให้ผู้นำอาเซียนได้รับทราบ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแรงงานมีทักษะ ผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การพัฒนา SMEs การปรับปรุงกลไกการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน

ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการจัด Symposium on AHEAD (ASEAN Human Empowerment And Development) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่ง ASEAN-BAC ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดงาน ให้ผู้นำรับทราบด้วย โดยผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ http://ahead.dtn.go.th

ขณะเดียวกัน จะรายงานผลการทำงานของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จให้ผู้นำได้รับทราบ ได้แก่ 1.การลงนามความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ATISA) ที่จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการด้านก่อสร้าง เป็นต้น 2.การลงนามพิธีสารฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ACIA) ที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 3.การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมการตรวจสอบรับรองรถยนต์และชิ้นส่วน ที่ช่วยลดต้นทุนทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการส่งออก-นำเข้าสินค้ายานยนต์ภายในภูมิภาค 4.การเจรจาปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกอาเซียนมีที่พึ่งในการแก้ปัญหาทางการค้าระหว่างกัน และ 5.การเจรจาข้อบทว่าด้วยระเบียบปฏิบัติด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน (OCP) เพื่อรองรับระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self Certification)