ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านพร้อมใจต้อนรับผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34