“พาณิชย์”ยันเลื่อนใช้ Form E ใหม่ ไม่กระทบการขอใช้สิทธิ์ลดภาษีสินค้าส่งออกไปจีน

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งผู้ส่งออก เลื่อนการบังคับใช้ Form E ฉบับใหม่ ยันไม่กระทบต่อการใช้สิทธิลดภาษีนำเข้าในการส่งสินค้าไปจีน เหตุยังใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับปัจจุบันต่อไปได้จนกว่าจีนจะดำเนินการกระบวนการภายในเพื่อรับรองการบังคับใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับปรับปรุงและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เลื่อนการนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนรูปแบบใหม่ หรือ Form E ใหม่ มาออกให้แก่ผู้ประกอบการที่ส่งออกไปจีน เนื่องจากสภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Council) ยังไม่อนุมัติพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลง (Upgrading Protocol) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ในส่วนของกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ส่งผลให้ Form E ใหม่ ไม่สามารถนำไปใช้ยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากศุลกากรจีนได้

“ปัญหาความล่าช้าดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์อาเซียน-จีนของไทย ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปจีนยังสามารถขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภาษีนำเข้า 0% สำหรับสินค้ากว่า 8,000 รายการ ได้ตามปกติ โดยยื่น Form E ปัจจุบัน ต่อศุลกากรจีนประกอบการนำเข้าเหมือนที่เคยปฏิบัติมา”นายอดุลย์กล่าว