รัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ สั่งประชุมนัดสุดท้ายที่ดานัง หาทางปิดดีล ก่อนชงผู้นำเห็นชอบ

รัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ เห็นพ้องร่วมกันต้องปิดดีลการเจรจาให้ได้ในการประชุมนัดสุดท้ายที่ดานัง เวียดนาม ย้ำทุกประเทศต้องยืดหยุ่น เพื่อให้การเจรจาสำเร็จ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสมาชิก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท่ามกลางการค้าโลกผันผวน ก่อนนำเสนอผู้นำเห็นชอบในเดือนพ.ย.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องร่วมกันว่าจะมีการประชุมหารือครั้งสุดท้ายที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-27 ก.ย.2562 ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน และต้องได้ข้อยุติในการประชุมรอบนี้ ก่อนจะสรุปผลให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพ.ย.2562 ที่กรุงเทพฯ จากนั้นก็จะมีการลงนามร่วมกันในปี 2563

ทั้งนี้ ประเด็นที่เจ้าหน้าที่อาวุโสจะเจรจา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการมีข้อตกลงร่วมกันของทั้ง 16 ประเทศนั้น รัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกประเทศต้องมีความยืดหยุ่นในการเจรจาให้มากที่สุด และหาทางออกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า บริการ และการลงทุน เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพราะหากเจรจาสำเร็จ จะทำให้ประชาชนในแต่ละประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเสริมสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิก และยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 16 ประเทศ ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์การค้าโลก

นายจุรินทร์กล่าวว่า การเจรจาอาร์เซ็ปจนถึงขณะนี้ ได้ข้อสรุปแล้ว 7 ข้อบท จาก 20 ข้อบท คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน บทมาตรการสุขอนามัยและสุขภาพพืช และบทมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบและรับรอง บทบาทความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ บทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า และบทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

ส่วน 13 ข้อบทที่อยู่ในระหว่างการเจรจา ประกอบด้วย 1.บทพื้นฐานและคำนิยามทั่วไป 2.การค้าสินค้า 3.กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 4.การเยียวยาทางการค้า 5.การค้าบริการ ภาคผนวกบริการการเงิน ภาคผนวกบริการโทรคมนาคม ภาคผนวกบริการวิชาชีพ 6.การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 7.การลงทุน 8.ทรัพย์สินทางปัญญา 9.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 10.การแข่งขัน 11.บทบัญญัติทั่วไปและข้อยกเว้น 12.การระงับข้อพิพาท และ 13.บทบัญญัติสุดท้าย

สำหรับอาร์เซ็ป เป็นตลาดใหญ่มีประชากรรวมกัน 3,589 ล้านคน หรือคิดเป็น 48.1% ของประชากรโลก มีมูลค่าการส่งออก 5.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 31.3% ของการส่งออกทั้งโลก และมีมูลค่าการนำเข้า 5.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 30.4% ของการนำเข้าทั้งโลก หากอาร์เซ็ปสำเร็จ จะถือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก