อาเซียน-จีนอัพเกรดเอฟทีเอ เตรียมถกเปิดตลาดเพิ่ม-ปรับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า-เปิดเสรีลงทุน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เห็นพ้องอัพเกรดเอฟทีเอ เตรียมเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดสินค้า ปรับปรุงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ และเปิดเสรีด้านการลงทุน ด้านไทยสบช่องขอจีนสนับสนุนเงินทุนทำโครงการสำรวจเส้นทาง R3A การพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ และการทำแพลตฟอร์มสำหรับการค้าของธุรกิจรุ่นใหม่

นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับจีน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในการยกระดับความร่วมมือภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ได้เปิดเสรีกันมาตั้งแต่ปี 2548 โดยจะมีการเจรจาเปิดตลาดสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น การปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ และการเตรียมการเปิดเสรีด้านการลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในการหารือ จีนได้แจ้งว่ามีเงินกองทุนในการช่วยสนับสนุนการดำเนินการของอาเซียน 300 ล้านหยวน โดยที่ผ่านมา ได้ใช้ในโครงการต่างๆ ไปแล้ว เช่น โครงการจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยวในอาเซียน โครงการการฝึกอบรมผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎระเบียบเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นต้น

“ไทยได้ใช้โอกาสนี้ เสนอขอใช้เงินจากกองทุนของจีนใน 3 โครงการ คือ การจัดทำโครงการสำรวจเส้นทาง R3A ซึ่งเชื่อมระยะระหว่างคุณหมิงกับเชียงราย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าข้ามพรมแดนระหว่างกัน โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ และโครงการแพลตฟอร์มสำหรับการค้าออนไลน์ใน CLMVT ซึ่งจีนรับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อไป”นายจุรินทร์กล่าว