ขยายโอกาสโอกาสให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย ให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย FTA

View Fullscreen