กรมเจรจาฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูรอบแรกที่กรุงเทพฯ

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นการทำเอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรปรอบแรกในวันที่ 23 ก.ย.นี้ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และภาคประชาสังคมเข้าร่วม เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะนำเสนอระดับนโยบายตัดสินใจต่อไป ย้ำไทยจำเป็นต้องฟื้นการเจรจา เหตุคู่แข่งในอาเซียนมีทั้งที่ทำเอฟทีเอกับอียูแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจา เผยเดือนต.ค. จะลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดงานสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ในวันที่ 23 ก.ย.2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยจะเปิดให้ทุกภาคส่วนที่สนใจเข้าร่วม ทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และภาคประชาสังคม รวมทั้งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ซึ่งกรมฯ จะนำข้อมูลและความเห็นที่ได้จากการสัมมนา รวบรวมเสนอระดับนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนี้ต่อไป

สำหรับเหตุผลที่จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เนื่องจากในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาได้กล่าวถึงการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ซึ่งหยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2557 เพื่อขยายโอกาสและตลาดการค้าให้กับภาคธุรกิจของไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและความไม่แน่นอนทางการค้า และประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของไทยหลายประเทศ เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ ต่างมีเอฟทีเอกับอียูแล้ว ส่วนอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการเจรจา สำหรับมาเลเซียและฟิลิปปินส์มีแผนจะฟื้นการเจรจา ไทยจึงต้องหาทางสานต่อการเจรจาด้วย

ขณะเดียวกัน เอฟทีเอที่อียูทำกับหลายประเทศ เป็นเอฟทีเอที่มีมาตรฐานสูง รวมประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม และแรงงาน เป็นต้น ดังนั้น การแสดงความเห็นของทุกภาคส่วนในการสัมมนาครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อระดับนโยบายประกอบการพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู เป็นไปอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะจัดสัมมนาระดมความเห็นเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศในเดือนต.ค.2562

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นในวันที่ 23 ก.ย.2562 ที่กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ URL: regis.dtn.go.th รหัสลงทะเบียน 8001 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 025077512