ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป” ณ จังหวัดขอนแก่น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ regis.dtn.go.th กรอกรหัส 9000 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2507 7512 หรือ Call Center 0 2507 7555