‘พาณิชย์’ เผยสถิติ 8 เดือนแรกปี 2562 การค้าไทยกับสมาชิกอาร์เซ็ป ชี้ ส่งออกอินเดียโดดเด่นท่ามกลางวิกฤตการค้าโลก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถิติการค้าไทยกับสมาชิกอาร์เซ็ป 15 ประเทศ แนะจับตาส่งออกไปอินเดียขยายตัวเพิ่มท่ามกลางวิกฤตการค้าโลก ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) ขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการติดตามสถิติการค้าระหว่างไทยกับสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน อินเดีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม) ของปี 2562 พบว่ามีมูลค่าการค้ารวม 191.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทย 94.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้า 97.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน เพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังสมาชิก RCEP ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (11.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เม็ดพลาสติก (5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และน้ำมันสำเร็จรูป (4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่ไทยมีสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ)เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และเคมีภัณฑ์ (7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกและกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศนั้น อินเดียถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญและมีศักยภาพในการรองรับสินค้าจากไทย โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 5.28 พันล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.7 สินค้าที่ไทยส่งออกไปอินเดียในอันดับต้นๆ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

———————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

11 ตุลาคม2562