การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่นปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่นปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.)

ปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น มีมูลค่า 33,947.1ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.2 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 14,370.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 0.7) และการนำเข้ามูลค่า 19,576.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 3.3) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 5,206.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen