ไทย-กีวี่ปลื้มเอฟทีเอดันการค้าพุ่ง 321% เล็งจับมือพัฒนา SMEs เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจหมุนเวียน

ไทย-นิวซีแลนด์ประเมินผลการทำเอฟทีเอ เป็นปลื้มดันการค้าสองฝ่ายพุ่ง 321% นับจากปีแรกที่เปิดเสรีจนถึงปัจจุบัน พร้อมติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย เผยยังได้หารือถึงโครงการที่จะร่วมมือกันในอนาคต ทั้งการพัฒนา SMEs สินค้าเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจหมุนเวียน สบช่องดึงลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ใน EEC

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ระหว่างวันที่ 28–29 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ว่า ทั้งสองฝ่ายได้มีการติดตามการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอที่ไทยทำกับนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปี 2548 โดยพบว่าเอฟทีเอส่งผลให้การค้าสองฝ่ายขยายตัว จาก 567 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2547 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลงเอฟทีเอไทย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ เพิ่มเป็น 2,387.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 เติบโตถึง 321% โดยเป็นการส่งออกจากไทยไปนิวซีแลนด์ 1,668.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากนิวซีแลนด์ 639.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ยังได้หารือถึงความสำเร็จของการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ เช่น ความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมี.ค.2562 และจะสิ้นสุดในปี 2564 โดยการนำเกษตรกรไทยไปฝึกอบรมลงพื้นที่จริงในฟาร์มที่นิวซีแลนด์ และผู้เชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์เดินทางเยือนไทย เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรไทย โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและผลผลิตน้ำนมดิบของไทย

ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือโครงการความร่วมมือที่อาจดำเนินการร่วมกันในอนาคต เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นต้น เนื่องจากเป็นสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจตรงกันและจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขนาดกลางที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ ไทยได้ใช้โอกาสในการประชุมร่วมกัน เชิญชวนให้นิวซีแลนด์ร่วมลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งไทยมีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะในสาขาที่นิวซีแลนด์เชี่ยวชาญ เช่น การศึกษา เกษตรสมัยใหม่ และนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

ในช่วง 10 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์มีมูลค่า 1,948.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ 1,306.3 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้า อาหารทะเลกระป๋อง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ และเครื่องสำอาง เป็นต้น และไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ 602.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สัตว์น้ำสด แช่เย็นแช่แข็ง เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เยื่อกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น