​“อาร์เซ็ป”เนื้อหอม ฮ่องกงส่งหนังสือขอเข้าเป็นสมาชิกใหม่ เผยเตรียมดึงอินเดียกลับเข้าโต๊ะเจรจา

“อาร์เซ็ป”เนื้อหอม ฮ่องกงส่งหนังสือถึงอาเซียน ยืนยันความตั้งใจเดิมขอเข้าเป็นสมาชิกใหม่โดยเร็วที่สุด เผยยังมีชิลี แคนาดา ที่สนใจด้วย ระบุสมาชิกอาร์เซ็ปเตรียมนัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเดือนม.ค.นี้ หารือการลงนามความตกลงในปี 63 รวมถึงการรับสมาชิกใหม่ และดึงอินเดียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-ฮ่องกง และหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ฝ่ายไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ฮ่องกงได้ส่งหนังสือไปยังสมาชิกอาเซียน เพื่อยืนยันความตั้งใจเดิมที่จะเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ป หลังจากฮ่องกงได้แสดงความจำนงจะเข้าเป็นสมาชิกมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 และยังมีสัญญาณจากอีกหลายประเทศ ที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ป เช่น ชิลี และแคนาดา เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อการเจรจาเอฟทีเออาเซียน-ฮ่องกงเสร็จสิ้นและลงนามเมื่อปี 2561 ฮ่องกงได้ขอเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ป แต่อาเซียนต้องการให้การเจรจาอาร์เซ็ปเสร็จก่อน จึงจะพิจารณารับสมาชิกใหม่ และปัจจุบัน ผู้นำอาร์เซ็ปได้ประกาศความสำเร็จแล้วเมื่อเดือนพ.ย.2562 ที่ไทย ฮ่องกงจึงส่งหนังสือย้ำความตั้งใจเดิมอีกครั้ง โดยจะขอเข้าเป็นสมาชิกให้ได้เร็วที่สุด แต่ระหว่างนี้ สมาชิกอาร์เซ็ปกำลังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเตรียมการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปในปี 2563

อย่างไรก็ตาม อาเซียนและประเทศคู่เจรจาอาร์เซ็ป ยังไม่ได้หารือถึงการรับสมาชิกใหม่ โดยคาดว่า จะมีการหารือกันถึงกระบวนการรับสมาชิกในช่วงการประชุมคณะเจรจาจัดทำอาร์เซ็ประดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่จะประชุมกันครั้งแรกเดือน ม.ค.2563 ที่เวียดนาม รวมถึงประเด็นการเตรียมการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปในปี 2563 และการดึงอินเดียกลับเข้าสู่การเจรจาในประเด็นคงค้าง และร่วมลงนามในความตกลงอาร์เซ็ปด้วย

“หากฮ่องกงเป็นสมาชิกของอาร์เซ็ป จะยิ่งทำให้อาร์เซ็ปมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะมีความหลากหลายทางด้านการค้า และการลงทุนในภูมิภาค เพราะฮ่องกง มีศักยภาพมากในการลงทุนภาคบริการ และเป็นศูนย์กลางการเงินของโลก และจีนให้เสรีภาพและอิสระต่อฮ่องกงในการบริหารเศรษฐกิจและการค้าของตนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ปของฮ่องกง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าของฮ่องกงในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ในเวลาเดียวกัน จะส่งผลดีต่อการขยายการค้า การลงทุนให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และอาเซียนได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศมหาอำนาจ ที่กำลังส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน”นายรณรงค์กล่าว

นายรณรงค์กล่าวว่า กรณีของอินเดียที่มีประเด็นคงค้างที่ต้องเจรจากับสมาชิกอาร์เซ็ปเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนนั้น ล่าสุด คู่เจรจาบางประเทศ กำลังใช้ความพยายามอย่างหนัก ทำให้อินเดียกลับเข้าสู่การเจรจา และลงนามความตกลงร่วมกัน 16 ประเทศให้ได้ โดยพร้อมตอบสนองข้อเรียกร้องของอินเดียให้ได้มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องไม่ส่งผลต่อการดำเนินการของสมาชิก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลงนามความตกลงในปี 2563 และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งหนังสือเชิญอินเดียเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเดือน ม.ค.2563 แล้ว ขณะนี้กำลังรออินเดียตอบรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอยู่

“ไทยพร้อมสนับสนุนเต็มที่ให้อินเดียกลับเข้าสู่การเจรจาและลงนามอาร์เซ็ป แต่การสนับสนุนต้องไม่กระทบต่อแผนการลงนามของสมาชิกภายในปี 2563 ขณะที่สมาชิกหลายประเทศพยายามวางแนวทางร่วมกันเพื่อจะดึงอินเดียกลับมา อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ได้เดินทางมาพบผม เพื่อคุยเรื่องนี้ และสัปดาห์หน้า ญี่ปุ่นจะเดินทางไปพบสมาชิกทุกประเทศ รวมถึงอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประธานคณะเจรจาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และนอกเหนือจากที่ผู้แทนระดับสูงจากสมาชิกอาร์เซ็ปได้เดินทางไปประเทศต่างๆ เพื่อหารือทวิภาคีในประเด็นดังกล่าวแล้ว ยังมีประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาร์เซ็ปให้ความสนใจและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เช่น สหภาพยุโรป (อียู) ได้ส่งผู้แทนจากสถานทูตมาสอบถามเรื่องนี้ด้วย”นายรณรงค์กล่าว