“กรมเจรจาฯ” จัดสัมมนาใหญ่ เสนอสาระสำคัญ “อาร์เซ็ป” การใช้ประโยชน์และแนวทางปรับตัว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาใหญ่ “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” เริ่มครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เตรียมนำเสนอสาระสำคัญของการเจรจา การเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์ และการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบ ก่อนเดินสาย 4 ภูมิภาคทั่วไทยช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.63 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดสัมมนา “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากที่ผู้นำได้ประกาศความสำเร็จของการเจรจา โดยกำหนดจัดในวันที่ 16 ธ.ค.2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) และความสำเร็จของการเจรจา รวมทั้งให้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวใช้ประโยชน์จากความตกลง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าบิสคลับไทย ร่วมเป็นวิทยากร

“กรมฯ ได้กำหนดแผนการทำงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน เกี่ยวกับความตกลงอาร์เซ็ป ทั้งการจัดสัมมนา การประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการเจรจา มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความตกลงให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลง และการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น”นางอรมนกล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.2563 เพื่อจัดสัมมนาในต่างจังหวัด 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรีด้วย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้นำได้ออกแถลงการณ์ประกาศความสำเร็จของการเจรจาอาร์เซ็ปที่กรุงเทพฯ โดยสมาชิกสามารถสรุปผลการเจรจาทั้ง 20 บทได้แล้ว เหลือขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย เพื่อลงนามร่วมกันในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้อาร์เซ็ปเป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ คือ อาเซียน 10 ประเทศรวมทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคน หรือประมาณ 48% ของประชากรโลก โดยล่าสุด อินเดียยังมีประเด็นติดขัด แต่สมาชิกได้พยายามที่จะเจรจาและดึงอินเดียให้กับเข้าสู่วงอาร์เซ็ปอยู่

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่ regis.dtn.go.th รหัสลงทะเบียน 9000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2507 7216 และ 0 2507 6285