“พาณิชย์”ปลื้ม สัมมนาหลังปิดดีลอาร์เซ็ป คนร่วมล้นหลาม เตรียมลุยให้ความรู้ต่อใน 4 ภูมิภาค

“พาณิชย์”เป็นปลื้ม งานสัมมนาใหญ่ “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 800 คน เตรียมลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค ช่วงม.ค.-มี.ค.63 ชี้แจงรายละเอียดความตกลงอาร์เซ็ป แนวทางการใช้ประโยชน์ และการปรับตัวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคต่อ

นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 800 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เกษตรกร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) มีการเตรียมการใช้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป และมีการปรับตัวรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากการสัมมนาที่กรุงเทพฯ แล้ว กระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่จัดสัมมนาในรูปแบบเดียวกันใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนทั่วประเทศด้วย

สำหรับความตกลงอาร์เซ็ป เป็นหนึ่งในความสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ที่ได้ผลักดันให้การเจรจาหาข้อสรุปทั้ง 20 บทได้ในปีที่ไทยเป็นประธาน ซึ่งในส่วนของไทย ความตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยให้ไทยมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น และช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการหาวัตถุดิบการผลิต และการกระจายสินค้าของไทยในประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป

อาร์เซ็ป ประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ คือ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งไทย และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย มีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าจีดีพีกว่า 27.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.3% ของจีดีพีโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 29.3% ของมูลค่าการค้าโลก โดยในปี 2561 ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 59.8% ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย