กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” พร้อมนำสินค้าคุณภาพของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนจาก 4 ภาคทั่วไทย มาร่วมเปิดบู้ธ จำหน่ายสินค้ากว่า 40 ราย ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

View Fullscreen