ข้อมูลสถิติการค้าไทย-อาเซียน เปรียบเทียบก่อนมี FTA (ปี 2535) กับปี 2562

ข้อมูลสถิติการค้าไทย-อาเซียน เปรียบเทียบก่อนมี FTA (ปี 2535) กับปี 2562 แยกเป็นรายสินค้าจำนวน 10 รายการ โดยแต่ละรายการ เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ติดตามกันได้เลย

1.รถยนต์และส่วนประกอบ มูลค่า 21 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 7,761.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 36,860%

2.เม็ดพลาสติก มูลค่า 34.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 2,519.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7,246%

3.น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่า 86.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 5,767.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6,575%

4.ผลไม้สด แห้ง แช่เย็นแช่แข็ง มูลค่า 17.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 979.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5,594%

5.เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว มูลค่า 26.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 1,327.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4,854%

6.อัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่า 56.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 2,498.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4,314%

7.เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ มูลค่า 32.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 1,364.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4,059%

8.เคมีภัณฑ์ มูลค่า 98 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 2,719.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2,675%

9.น้ำตาลทราย มูลค่า 142.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 1,896.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,232%

10.ประมงและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 138.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 315.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 128%