โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (8) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก

View Fullscreen