กรมพัฒน์ฯ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ-ช้อปปี้-ลาซาด้า สอนเกษตรกรค้าขายออนไลน์

กรมพัฒน์ฯ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดกิจกรรม Hook to Local หมัดเด็ด สู่ความสำเร็จด้านออนไลน์ ติวเข้มเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกร เป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้นำทางเกษตรกรเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ เผยล่าสุดมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม 146 กลุ่มจาก 62 จังหวัด พร้อมดึงช้อปปี้-ลาซาด้าเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ การสร้างร้านค้าออนไลน์ ก่อนดันเข้าไปขายจริง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการดำเนินการผลักดันเกษตรกรไทยให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ตามนโยบายนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “Hook to Local หมัดเด็ด สู่ความสำเร็จด้านออนไลน์” โดยมีสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นพันธมิตร และได้มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึงแนะนำเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ (Train the Trainers) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สามารถเป็นผู้นำทางการค้าออนไลน์ในพื้นที่และถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายแล้ว โดยขณะนี้มีเกษตรกรที่มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 146 กลุ่ม ใน 62 จังหวัด

ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้เชิญแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลกอย่างช้อปปี้ (Shopee) และลาซาด้า (Lazada) มาร่วมเป็นพันธมิตร โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์มาแลกเปลี่ยน และที่สำคัญได้สนับสนุนเครื่องมือการตลาดออนไลน์ โดยจะสร้างร้านค้าออนไลน์ให้แก่เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อต่อยอดช่องทางการตลาด และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการชุมชนได้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.2563 เป็นต้นไป

สำหรับกิจกรรม Hook to Local หมัดเด็ด สู่ความสำเร็จด้านออนไลน์ กรมฯ คาดหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะในชุมชนของตนเองหรือแค่ภายในประเทศ แต่ยังสามารถขยายไปสู่ต่างประเทศได้ผ่านการค้าออนไลน์ และช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2564 มูลค่าการค้าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยจะมีสูงถึง 5 ล้านล้านบาท และตั้งเป้าผลักดันยอดขายผ่านอีคอมเมิร์ซให้เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ภายใน 5 ปี