หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าการใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีต่างๆ (Form FTA)

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีต่างๆ (Form FTA) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีต่างๆ ได้แก่

 • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ใช้ Form E 
 • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย ใช้ Form FTA
 • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ใช้ Form AI
 • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ใช้ Form FTA
 • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์สามารถรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเองบนใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ใช้ Form AANZ
 • ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่นใช้ Form AJ
 • ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นใช้ Form JTEPA [รับรองวัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นอาเซียน]
 • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ใช้ Form AK
 • ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-เปรู ใช้ Form TP
 • ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ชิลี ใช้ Form TC
 • เขตการค้าเสรีอาเซียน Form D
 • ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ใช้ Form AHK
 • ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: RCEP) Form RCEP