ผลการดำเนินงานศึกษาดูงาน “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี

View Fullscreen