ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19 งาน “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19″ เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี

View Fullscreen