รู้รอบ 360 องศา ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยโอกาสใหม่ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อโอกาสให้ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

View Fullscreen