กรมเจรจาฯ จับมือพันธมิตร เตรียมลงพื้นที่ติวเข้มเกษตรกร-SMEs ใช้ประโยชน์ FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกางแผนงานในประเทศปี 64 เตรียมจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มพูนความรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ SMEs ได้รับทราบข้อมูล FTA ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า สามารถวางแผนรับมือ และใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนการทำงานในประเทศ ปี 2564 ด้านการเข้าถึงและสร้างความเข้าใจกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ว่า กรมฯ จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อติดอาวุธให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า และสามารถวางแผน รับมือ ใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่

โดยมีแผนการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ 1.โครงการจัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA ขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียนและจีน โดยใช้แต้มต่อจากเอฟทีเอ จัดร่วมกับกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย

2.โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ จัดร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

3.โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ จัดร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ

4.โครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าสหกรณ์ไทยสู่โลกการค้าเสรี

5.โครงการที่จะดำเนินการร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านโลกการค้าเสรี ด้วยการจัดกิจกรรมและให้คำแนะนำได้ตรงกับความต้องการ อาทิ ให้ความรู้ด้านการตลาด กฎระเบียบ มาตรการภาษีและที่มิใช่ภาษีของประเทศคู่ค้า ให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่องการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และการจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการค้าขาย สร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นต้น

“การดำเนินโครงการในปี 2564 ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของกรมฯ ในปี 2563 เช่น โครงการจัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA โครงการ DTN Business Plan Award 2019 และโครงการสร้างเครือข่ายสินค้าไทยขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ เป็นต้น ที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายการส่งออกด้วย FTA แก่เกษตรการ และผู้ประกอบการ”นางอรมนกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของกรมฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dtn.go.th ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่แล้ว กรมฯ ยังเพิ่มการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านทาง Facebook Live เพจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ YouTube : DTNChannel