เอฟทีเอหนุนส่งออก “นมและผลิตภัณฑ์” เผยอาเซียนนำโด่งตลาดสำคัญของไทย

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยเอฟทีเอช่วยหนุนส่งออก “นมและผลิตภัณฑ์นม” ไปยังประเทศคู่เจรจาได้เพิ่มขึ้น ยอดส่งออก 11 เดือนปี 63 อาเซียนนำโด่ง ทำได้มูลค่า 488.9 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนกว่า 84.5% ของยอดส่งออกรวม ตามด้วยจีนและฮ่องกง หลังภาษีเป็น 0% แล้ว เตรียมลุยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอต่อ พร้อมช่วยเพิ่มช่องทางขาย   

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) พบว่าเป็นสินค้าดาวรุ่งอีกรายการหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยส่งออกได้มูลค่า 516.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5% และในจำนวนนี้ เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ด้วย คิดเป็นมูลค่า 488.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% โดยอาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่ง มูลค่า 436.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 7% คิดเป็นสัดส่วน 84.5% ของยอดส่งออกรวม ตามด้วยจีน มูลค่า 22.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 16.7% สัดส่วน 4.4% และฮ่องกง มูลค่า 20.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 25.3% สัดส่วน 4% โดยสินค้าส่งออกสำคัญ คือ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต นม UHT นมถั่วเหลืองที่มีนมผสม และนม ครีมที่ไม่เติมน้ำตาล

ทั้งนี้ เฉพาะตลาดอาเซียน ส่งออกได้เพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ได้แก่ กัมพูชา มูลค่า 153.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 1.5% ฟิลิปปินส์ 72.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 13.2% สปป.ลาว 63 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 9.2% สิงคโปร์ 54 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 16.1% เวียดนาม 17.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 43.7% มาเลเซีย 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 14.6% อินโดนีเซีย 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 27.3% บรูไน 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 100% ส่วนเมียนมา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.6%

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยเอฟทีเอช่วยหนุนส่งออก “นมและผลิตภัณฑ์นม” ไปยังประเทศคู่เจรจาได้เพิ่มขึ้น ยอดส่งออก 11 เดือนปี 63 อาเซียนนำโด่ง ทำได้มูลค่า 488.9 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนกว่า 84.5% ของยอดส่งออกรวม ตามด้วยจีนและฮ่องกง หลังภาษีเป็น 0% แล้ว เตรียมลุยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอต่อ พร้อมช่วยเพิ่มช่องทางขาย   

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) พบว่าเป็นสินค้าดาวรุ่งอีกรายการหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยส่งออกได้มูลค่า 516.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5% และในจำนวนนี้ เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ด้วย คิดเป็นมูลค่า 488.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% โดยอาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่ง มูลค่า 436.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 7% คิดเป็นสัดส่วน 84.5% ของยอดส่งออกรวม ตามด้วยจีน มูลค่า 22.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 16.7% สัดส่วน 4.4% และฮ่องกง มูลค่า 20.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 25.3% สัดส่วน 4% โดยสินค้าส่งออกสำคัญ คือ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต นม UHT นมถั่วเหลืองที่มีนมผสม และนม ครีมที่ไม่เติมน้ำตาล

ทั้งนี้ เฉพาะตลาดอาเซียน ส่งออกได้เพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ได้แก่ กัมพูชา มูลค่า 153.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 1.5% ฟิลิปปินส์ 72.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 13.2% สปป.ลาว 63 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 9.2% สิงคโปร์ 54 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 16.1% เวียดนาม 17.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 43.7% มาเลเซีย 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 14.6% อินโดนีเซีย 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 27.3% บรูไน 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 100% ส่วนเมียนมา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.6%