ผลการดำเนินงานศึกษาดูงาน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 4 (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 จัหวัดอุบลราชธานี

View Fullscreen