การดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ FTA ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

1. เรื่อง ไทยพร้อมหรือยังที่จะฟื้นการเจรจา FTA ไทย – EU ?

2. เรื่อง โอกาสขยายตลาดใหม่ผ่าน FTA อาเซียน – แคนนาดา

3 เรื่อง 1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน – จีนก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร

4. เรื่อง EFTA New Market in New Normal” การขยายตลาดใหม่รับ
นิวนอร์มอล กับกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 4 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์)

5. เรื่อง การจัดตั้งกองทุน FTA

6. เรื่อง Brexit the Series: โอกาสดี ๆ ที่ผู้ส่งออกสินค้าไทยต้องรู้

7. เรื่อง เจาะลึกชิลี: โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในอเมริกาใต้

8. เรื่อง เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการค้าสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยและแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต

9. การสัมมนา เรื่อง “Brexit the Series : โอกาสไทยกับสหราชอาณาจักรนำเทรนด์สุขภาพเจาะตลาดโลก” วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

10. การสัมมนา เรื่อง “เข้าถึง เข้าใจ โอกาสการค้าไทยในปากีสถาน” วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

11. การสัมมนา เรื่อง “FTA นำเกษตรไทยlตะลุยโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

12. การสัมมนา เรื่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

13. การสัมมนา เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรีกับกรมเจรจา : เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564