การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) ชุด “โครงการสร้างความเข้าใจ FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร”

 1. เจรจาออนทัวร์ เปิดบ้านกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 2. เจรจาออนทัวร์ บุกพิจิตร นำสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกด้วย FTA
 3. เจรจาออนทัวร์ ชัยภูมิกับการใช้ประโยชน์ FTA
 4. เจรจาออนทัวร์ ติดอาวุธ สหกรณ์ไทยใช้ประโยชน์ FTA
 5. เจรจาออนทัวร์ เจาะศักยภาพนมไทยใช้ประโยชน์จาก FTA
 6. เจรจาออนทัวร์ FTA นำธุรกิจดอกไม้ไทยรุกตลาดต่างประเทศ
 7. เจรจาออนทัวร์ โอกาสของชาไทยในยุคการค้าเสรี ณ จังหวัดเชียงราย
 8. เจรจาออนทัวร์ การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี ณ จังหวัดเชียงใหม่
 9. เจรจาออนทัวร์ ซีซั่น 2 เปิดบ้านกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 10. เจรจาออนทัวร์ ซีซั่น 2  บุกพิจิตร นำสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกด้วย FTA
 11. เจรจาออนทัวร์ ซีซั่น 2 บุกเชียงใหม่ยกระดับกาแฟและสินค้าเกษตร ใช้ประโยชน์จาก FTA
 12. เจรจาออนทัวร์ ซีซั่น 2 ศูนย์บริการข้อมูล RCEP Center กับการค้าเสรี
 13. เจรจาออนทัวร์ ซีซั่น 2 สร้างแต้มต่อสินค้าไทยด้วย FTA
 14. เจรจาออนทัวร์ ซีซั่น 2 ส่งออกกล้วยๆ ด้วย FTA
 15. เจรจาออนทัวร์ ซีซั่น 2 เกษตรกรทั่วไทยใช้ประโยชน์จาก FTA