รัฐมนตรี WTO ดันสมาชิกฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 เผยสหรัฐฯ หันร่วมวง ค้าโลกดีขึ้นแน่

“พาณิชย์”เผยผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) เห็นชอบให้สมาชิกร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตโควิด-19 เร่งลดอุปสรรคทางการค้า อำนวยความสะดวกสมาชิกเข้าถึงวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เร่งสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ และปิดการเจรจาประเด็นคงค้าง ทั้งการอุดหนุนเกษตร ประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “สรรเสริญ”ระบุสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับ WTO มากขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศการค้าโลกดีขึ้น

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering : IMG) ผ่านระบบการประชุมทางไกลเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้า 29 ประเทศ เช่น ไทย สหภาพยุโรป จีน รัสเซีย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น ได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตโควิด-19 โดยเรียกร้องให้สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เร่งลดอุปสรรคทางการค้าและสร้างความโปร่งใสในการออกกฎระเบียบและมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับมือโควิด-19 ตลอดจนอำนวยความสะดวกทางการค้าให้สมาชิกสามารถเข้าถึงวัคซีน เวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ยังเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งผลักดันให้สมาชิก 164 ประเทศ มีฉันทามติในการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่โดยเร็วที่สุด แทนนายโรแบร์โต อาเซเวโด จากบราซิล ที่ลาออกตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาก่อนครบวาระ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ WTO และให้เร่งผลักดันประเด็นสำคัญอื่นๆ ให้มีความคืบหน้า เช่น การแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทน 7 ตำแหน่งที่ว่างลงมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทที่หยุดชะงักมานาน เดินหน้าต่อไปได้

ขณะเดียวกัน ได้หารือขับเคลื่อนประเด็นการเจรจาคงค้างใน WTO ให้มีความคืบหน้า และหาข้อสรุปให้ได้ทันการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ที่คาดว่าจะจัดขึ้นประมาณเดือนก.ย.2564 เช่น การลด เลิกการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตร การจัดทำกฎระเบียบเรื่องการอุดหนุนประมง และการจัดทำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยท่าทีของไทยใน WTO สอดคล้องกับทุกประเด็นที่ได้หารือกันในที่ประชุมครั้งนี้

นายสรรเสริญกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนของสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วยเป็นครั้งแรก ภายหลังจากรัฐบาลของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้ามาบริหารประเทศ พบว่า ท่าทีของสหรัฐฯ ที่มีต่อ WTO เปลี่ยนไปมาก โดยตัวแทนของสหรัฐฯ ย้ำว่า จะหันกลับเข้าสู่การเจรจาแบบพหุภาคีภายใต้ WTO มากขึ้น จากในยุคของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่แทบไม่ให้ความสำคัญกับ WTO ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการค้าโลกมากขึ้น

“การที่สหรัฐฯ กลับเข้าสู่การเจรจาแบบพหุภาคีมากขึ้น น่าจะทำให้การใช้มาตรการกีดกันทางการค้า หรือใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ กับประเทศคู่ค้าลดลง หรือใช้มาตรการสอดคล้องกับกฎกติกาของ WTO มากขึ้น ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าโลกผ่อนคลายมากขึ้น การค้าขายคล่องตัวมากขึ้น และส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าโลกขยายตัวได้มากขึ้น ซึ่งไทยจะได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย จากที่ผ่านมา สหรัฐฯ ทำสงครามการค้ากับจีน ก็จะใช้มาตรการต่างๆ กับจีน หรือกับคู่ค้าอื่นๆ ที่ได้ดุลการค้าสหรัฐฯ จนเกิดผลกระทบต่อการค้าโลก”นายสรรเสริญกล่าว