เกาะติดโต๊ะประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ

วันนี้ Mr.DTN พาไปเกาะติดโต๊ะประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ที่เพิ่งมีการประชุมไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เห็นชอบแผนงานความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ฉบับใหม่ พร้อมหนุนการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

ด้านเอกชนสหรัฐฯ พร้อมยื่นมือช่วยประเทศอาเซียนสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจจากผลกระทบของโควิด นับว่าเป็นทิศทางที่ดีกับเศรษฐกิจทั้งของอาเซียนและไทยเลยนะครับ