​กรมเจรจาฯ แจ้งข่าว จีน-อินเดียออกระเบียบใหม่ ขึ้นทะเบียนเกษตร-อาหารก่อนส่งออก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งข่าวจีนและอินเดียกำหนดระเบียบใหม่ ให้ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารต้องขึ้นทะเบียนก่อนส่งออก เผยจีนเริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.65 กำหนด 18 กลุ่มสินค้า ส่วนอินเดียต้องผ่านการเกณฑ์หน่วยงานตรวจสอบภายในก่อน เริ่ม 1 มิ.ย. 65 ยันจะหารือทั้ง 2 ประเทศในเวที WTO ให้เร่งแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จีนและอินเดียได้ออกประกาศระเบียบฉบับใหม่กำหนดให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จะต้องขึ้นทะเบียนก่อนส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยผู้ผลิตอาหารที่มีการส่งออกหรือมีแผนที่จะส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าวไปจีนและอินเดีย ควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้การส่งออกราบรื่นและไม่ติดขัด

ทั้งนี้ ในส่วนของจีนจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 โดยกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศใน 18 กลุ่มสินค้า เช่น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม รังนกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไส้บรรจุไส้กรอก ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์ น้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค เมล็ดธัญพืชสำหรับการบริโภค อาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ ผักสดและผักอบแห้ง ผลไม้แห้ง และอาหารเพื่อสุขภาพ จะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนส่งออกของไทย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับผู้ผลิตอาหารและส่งออกที่ไม่อยู่ใน 18 กลุ่มสินค้า สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเองโดยตรงกับสำนักงานศุลกากรกลางของจีน (GACC) ผ่านเว็บไซต์ www.singlewindow.cn

สำหรับอินเดีย กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตอาหารในประเทศต้นทางจะต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจประเมินก่อนส่งออกกับหน่วยงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2565

อย่างไรก็ตาม กรมฯ กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะหารือกับจีนและอินเดียในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อขอให้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับผู้ผลิตอาหารที่ต้องขึ้นทะเบียน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างไทยกับทั้ง 2 ประเทศ

ในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.–ต.ค.) ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปจีน มูลค่า 8,546.78 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สด มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ผลไม้แห้ง สินค้าประมง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปอินเดีย มีมูลค่า 637.08 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ อาหารสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผักและผลไม้กระป๋อง