อาเซียนนัดประชุมครั้งแรก วางกรอบแผนงานด้านเศรษฐกิจที่จะเร่งรัดในปีนี้

อาเซียนเตรียมจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนเป็นครั้งแรก วันที่ 11 ม.ค.นี้ หลังกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียน เตรียมหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งการขยาย ASEAN Single Window เศรษฐกิจหมุนเวียน เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และติดตามความคืบหน้า FTA อาเซียน-แคนาดา การเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต และกำหนดการประชุมตลอดทั้งปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนเตรียมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ในวันที่ 11 ม.ค.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งถือเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจของอาเซียนครั้งแรก ภายหลังกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากบรูไนดารุสซาลาม โดยจะมีการนำเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนให้ความสำคัญ และหารือมาตรการสำคัญที่องค์กรรายสาขาภายใต้เสาเศรษฐกิจ จะต้องดำเนินการในปี 2565 เช่น การขยายเอกสารที่แลกเปลี่ยนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) การจัดทำแผนดำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดทำกรอบเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

สำหรับไฮไลต์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ จะมีการหารือจัดทำแผนการเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเริ่มการเจรจาเมื่อเดือนพ.ย.2564 ที่ผ่านมา และจะหารือความคืบหน้าประเด็นสำคัญภายใต้เสาเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต กำหนดการประชุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการหารือกับทั้ง 12 คู่เจรจาของอาเซียน เป็นต้น

ทั้งนี้ การค้าไทย-อาเซียนในช่วง 11 เดือนของปี 2564 (ม.ค.–พ.ย.) มีมูลค่า 100,709.52 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้น 16.91% โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 58,935.59 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 41,773.93 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์