‘พาณิชย์’ ประเดิมจัดสัมมนาเวทีใหญ่ที่นครพนม ชี้ช่องผู้ประกอบการบุกตลาด RCEP

เริ่มแล้ว! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประเดิมจัดงานสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP” ที่นครพนมแห่งแรก เร่งติวเข้มผู้ประกอบการไทยลุยตลาด RCEP สร้างโอกาสส่งออกสินค้า บริการและการลงทุน จากการลดภาษีของประเทศสมาชิก ชี้ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถแข่งขันได้มากขึ้น คาดช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 เตรียมเดินหน้าจัดต่อในทุกภูมิภาคและกรุงเทพฯ

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP” เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ว่า การจัดงานสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่กรมฯ ได้จัดขึ้น หลังความตกลง RCEP มีผลใช้บังคับ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลง RCEP ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคลุยตลาด RCEP ทั้ง 14 ประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME นักวิชาการ และภาคประชาสังคม

นางสาวโชติมา เสริมว่า ความตกลง RCEP นอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้า บริการและการลงทุนในตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้นแล้ว เราจะได้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม คือเรื่องการลดภาษีระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างโอกาสส่งออกสินค้า ทำให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ทั้งนี้ การมีผลใช้บังคับของความตกลง RCEP เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จับมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ยกขบวนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำทางธุรกิจด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะสินเชื่อในรูปแบบเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อการส่งออก

หลังจากที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 จนถึงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ไทยส่งออกไปประเทศสมาชิก RCEP มูลค่าถึง 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.5 ของการส่งออกไทยไปตลาดโลก และมีการใช้สิทธิ์ RCEP เพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกมูลค่ากว่า 1,165.52 ล้านบาท โดยเฉพาะคู่ค้าที่สำคัญของไทย อย่างเช่นจีน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าพืช ผัก และผลไม้สด ประกอบกับไทยมีอาณาเขตเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าไปสู่ตลาดจีนได้

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เตรียมพร้อมเดินหน้าจัดสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP” ทั้งในกรุงเทพฯ และทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตกลง RCEP สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ RCEP Center โทร. Call Center 0 2507 7555 หรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th

———————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

1 เมษายน 2565