ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เปิดมุมมอง FTA อาเซียน – แคนาดา (ACAFTA)” ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น.

ขอเชิญร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ดี ๆ ที่ไม่ฟังไม่ได้แล้ว 😁
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์
เรื่อง “เปิดมุมมอง FTA อาเซียน – แคนาดา (ACAFTA)”
♦️ มารู้จักกับ FTA อาเซียน-แคนาดา ที่ไทยจะร่วมเจรจาด้วยล่าสุด ซึ่งประเทศแคนาดาอยู่ในภูมิภาคที่ไทยยังไม่เคยมี FTA มาก่อนด้วย
♦️ มารับฟังโอกาส ความท้าทาย ประโยชน์ การเตรียมตัว และการใช้ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
♦️ พร้อมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์และข้อแนะนำในการทำการค้ากับแคนาดาจากผู้เล่นตัวจริงเสียงจริง
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดการเปิดมุมมอง FTA อาเซียน – แคนาดา (ACAFTA) ครั้งนี้
⏱️ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น.
🖥️สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.zipeventapp.com/e/ACAFTA
และรับชมผ่านระบบ Zoom
ไม่ฟังไม่ได้แล้ว เดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง นะจ๊ะ