ขอทราบกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าในเมียนมา

ขอทราบกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าในเมียนมา

คำตอบ

ก่อนที่จะนำเข้าสินค้าในเมียนมา ผู้นำเข้าต้องแน่ใจว่า สินค้านั้น ไม่เป็นประเภทสินค้าต้องห้าม ซึ่งควรจะตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมสินค้านำเข้าให้ชัดเจน โดยทั่วไปแล้วสินค้าที่ห้ามนำเข้าจะคล้ายคลึงในประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ การเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย การทำลายศีลธรรมอันดีของสังคม และทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร อาวุธ เป็นต้น  นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบในกฎหมายและกฎระเบียบของเมียนมาว่าสินค้านั้น ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือไม่ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า เช่น สินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ และน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยขอให้ตรวจสอบพิกัดศุลกากรของสินค้า ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากกรมศุลกากร หรือผ่าน www.customs.go.th ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางการค้าในการนำเข้าในเมียนมา เช่น เป็นสินค้าที่ผลิตในอาเซียนรวมทั้งไทยหรือไม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใน AFTA  หรือสิทธิประโยชน์ทางการค้า FTA  ของเมียนมากับประเทศอื่น สำหรับในส่วนสินค้าที่ผลิตในอาเซียนและไทยตามหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า สามารถตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการค้าต่างประเทศ หรือ www.dft.go.th และ กรมศุลกากร หรือผ่าน www.customs.go.th