ปัจจุบัน ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ แล้วกี่ฉบับ

ปัจจุบัน ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ แล้วกี่ฉบับ

คำตอบ

ปัจจุบัน ไทยมีข้อตกลง FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 12 ฉบับ กับคู่ภาคี 17 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และเปรู