ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA ทั้งของไทยและประเทศคู่เจรจาได้จากที่ใด

ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA ทั้งของไทยและประเทศคู่เจรจาได้จากที่ใด

คำตอบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการสืบค้นและเปรียบเทียบอัตราภาษีภายใต้ FTA ทั้งของไทยและประเทศคู่เจรจาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ที่ http://tax.dtn.go.th