การจัดทำความตกลงทางการค้า FTA ไทย-ตุรกี มีความคืบหน้าอย่างไร

การจัดทำความตกลงทางการค้า FTA ไทย-ตุรกี มีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบ

ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสาธารณรัฐตุรกี โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตุรกีเป็นเจ้าภาพจัดพิธีประกาศเริ่มการเจรจา FTA ไทย-ตุรกี ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ทั้งนี้ ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำ FTA ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2560