การจัดทำความตกลงทางการค้า FTA ไทย-ตุรกี มีประโยชน์อย่างไร

การจัดทำความตกลงทางการค้า FTA ไทย-ตุรกี มีประโยชน์อย่างไร

คำตอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าไทยจะได้รับจากการเจรจาจัดทำ FTA กับตุรกี คือ การเพิ่มโอกาสการส่งออกของไทยไปยังตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง เนื่องจากตุรกีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 19 ของโลก มีประชากรประมาณ 80 ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน อีกทั้ง ไทยยังสามารถใช้ตุรกีเป็นสะพานเชื่อมต่อทางการค้าไปสู่ประเทศต่างๆ ได้ อาทิ ยุโรปตะวันออก กลุ่มประเทศบอลข่าน และแอฟริกาตอนเหนือ