ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI คืออะไร

ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI คืออะไร

คำตอบ

  1. คุ้มครองชื่อสินค้าและสิทธิของชุมชนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าชุมชน และเพิ่มความสามัคคีในการพัฒนาท้องถิ่น
  3. สนับสนุนการท่องเที่ยวและชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยืน
  4. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าจากแหล่งที่มาและเอกลักษณ์เฉพาะจากแหล่งภูมิศาสตร์
  5. เพิ่มมูลค่าสินค้า และจะช่วยสนับสนุนให้สินค้าก้าวสู่ระดับสากล