อัตราภาษีสินค้าต่างๆ สามารถหาข้อมูลได้อย่างไร

อัตราภาษีสินค้าต่างๆ สามารถหาข้อมูลได้อย่างไร

    คำตอบ

อันดับแรกต้องรู้พิกัดสินค้าที่ต้องการก่อน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thailandntr.com/ หัวข้อ.1. พิกัดศุลกากร หลังจากนั้น พิมพ์สินค้าลงในช่องคำสำคัญ และจะได้พิกัดสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบกับตารางข้อผูกพัน