ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ สามารถค้นหาได้จากที่ใด

ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ สามารถค้นหาได้จากที่ใด

    ตำตอบ

สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์  www.moc.go.th > บริการของกระทรวง > สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย