วิธีตรวจสอบโควตาสินค้านำเข้า-ส่งออก

วิธีตรวจสอบโควตาสินค้านำเข้า-ส่งออก

      คำตอบ

สำหรับโควตาสินค้านำเข้า-ส่งออก สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th