หากต้องการทราบรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก

หากต้องการทราบรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก

      คำตอบ

ต้องเข้าสมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยเข้าเว็บไซต์

http://www.moc.go.th/ > บริการของกระทรวงพาณิชย์ > สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย > รายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก > สมัครสมาชิก